آزاده

آزاده

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

ارتقای مهارت speaking و سطح زبان خودم هم متوسط و معمولی هست