فاطمه

فاطمه

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

زبانم متوسطه دنبال کسی هستم که زبانش بهتر از من باشه 

شاغلم و دانشجوی پلی تکنینک MBA