محمد موسى زاده

محمد موسى زاده

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سلام ، هدف يادگيري زبان صحبت كردن و مكالمه در خارج از كشور ، سطح مبتدي ، ساعات اموزش از دو به بعد وقتم ازاده 

با تشكر