عرفان خباره

عرفان خباره

آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

23 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

تقویت مکالمه، برنامه ریزی برای مطالعه ی هماهنگ، مطالعه و رفع اشکال متقابل برای آزمون آیلتس