سهیل طهماسبی

سهیل طهماسبی

خوزستان
ایذه
سن : 20
آقا
انگلیسی
متوسط

سطح C1 هستم و رشته دانشگاهیم آموزش زبان انگلیسی هست.