پارسا عسگری

پارسا عسگری

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

23 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

به دنبال یک فرد سخت گیر ترجیحا برای مطالعه کتاب های زیر هستم. (لهجه امریکن)

 summit و minset 

هدف lelts 7.5-8.5