سحر شقاقی

سحر شقاقی

تهران
تهران
سن : 28
خانم
انگلیسی
متوسط

تازه شروع به یادگیری زبان انگلیسی کردم و قصد دارم با تلاش و پشتکار و همکاری دوستان عزیز به سطح مطلوبی از زبان دست پیدا کنم.