احسان رضایی

احسان رضایی

اصفهان - نجف آباد

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

برای آمادگی ایلس میخاهم تمرین کنم.در آزمون قبلی اسپیکینگ ۶.۵ شدم