ندا مظفری

ندا مظفری

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

38 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

تقویت اسپیکینگ .هر روز مکالمه