سعید نجفی

سعید نجفی

---
---
سن : 39
آقا
انگلیسی
متوسط

برای آیلتس میخوونم و دنبال پارتنر برای تقویت مکالمه زبان میگردم.