سعید پ

سعید پ

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

در جستجوی پارتنر جهت آمادگی آزمون آیلتس  بخش های مختلف تا گرفتن نمره مورد نظر بخصوص بخش اسپیکینگ سطح upper intermediate

Best  Rregards

Saeed P