امین راد

امین راد

گیلان - تالش

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

38 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من هر روز میتونم کار کنم فقط ده شب شیفتم در ماه بقیه روز ها بیکارم و دنبال یه پارتنر میگردم که مداوم کار کنیم لیسانس پرستاری هستم میخوام واسه اسپیکینگ ایلتس کار کنیم