ریحانه پیروز

ریحانه پیروز

خراسان رضوی - مشهد

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

23 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

پارتنر خوب با سطح متوسط و مسلط به مکالمه جهت مکالمه روزانه میخواستم