صبا بزرگی

صبا بزرگی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح intermadiate هستم 

هدفم آیلتس آکادمیک 7 هستش