امیر علی

امیر علی

تهران - اسلامشهر

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

14 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دنبال پارتنر انگلیسی همسن و سال خودم میگردم که در سطح b2 باشه ممنونم