امیر علی

امیر علی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

15 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دنبال پارتنر انگلیسی میگردم که در سطح c1 باشه ممنونم 

ترجیحا برای تقویت اسپیکینگ و فری دیسکاشن