یوسف

یوسف

سیستان وبلوچستان - زاهدان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

29 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سلام تازه زبان شروکردم ومبتدی هستم وقتم از عصر تا آخرشب..