ایدا رادمنش

ایدا رادمنش

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

16 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

مکالمه و یادگیری زبان به صورت خوداموز در ساعت مشخص و به طور مداوم