وحید

وحید

یزد - یزد

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

برای مکالمه و تمرین لغات و گرامر زبان انگلیسی