محمد ب

محمد ب

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح متوسط 

هدف پست داک