پارميس اميني

پارميس اميني

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

10 ساله

پارتنر زبان

ایتالیایی

چون مكالمه ايتاليايي را خوب بلدم ، هدفم از شركت در اين كلاس تكميل كردن زبانم است