حسام

حسام

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

برای آیلتس دارم آماده میشم دنبال پارتنری هستم که مهارت رایتینگ و اسپیکینگ رو باهم تقویت کنیم. آپر اینترمدییت و جدی در بحث یادگیری