آرین خراسانی

آرین خراسانی

خراسان رضوی - مشهد

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

  • هدفم رسیدن به public speaking عالی و سخنران انگیزشی!
  • سطح من بین متوسط و پیشرفته است.