علی

علی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

32 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

می خوام با یک پارتنر تمرین زبان کنیم تا با همدیگه پیشرفت کنیم.