خانم جمالی

خانم جمالی

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

44 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

یادگیری  کامل زبان انگلیسی

ساعاتش رو با پارتنرم هماهنگ میشم