رحمان هوشنگی فر

رحمان هوشنگی فر

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

38 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

من برای تمرین مکالمه زبان آلمانی دنبال پارتنر هستم.

مهندس برق هستم و میخوام مهاجرت کاری انجام بدم.