علی فخاران

علی فخاران

کرمان - کرمان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

50 ساله

پارتنر زبان

روسی

برای زبان روسی رو تکرار کرده باشم