الهه مرادی

الهه مرادی

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

22 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دانشجوی آموزش زبان هستم

تمرین فقط شب ها می تونم

با کسایی که ترکی هم می خوان تمرین کنن اوکی هستم (فقط مکالمش)