میثم اسدی

میثم اسدی

آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

29 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

چند ماه اینده قراره امتحان ایلتس بدهم. دنبال یک پارتنر زبان انگلیسی میگردم که انگیزه داشته باشه وقت داشته باشه و همچنین حوصله برای رفع معایب یکدیگر.

کسانی که میخواهند امتحان زبان ایلتس بدهند و تارگتشون نمرخ 6 و 6.5 هست لطفا پیام بدهند