حسین یزدیان

حسین یزدیان

قم - قم

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

36 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

زبان آموزم و نیاز به پارتنر دارم