سینا نادری

سینا نادری

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدف مهاجرت.  روزانه یک ساعت ترجیحا در طول روز