عرفان

عرفان

خوزستان - دزفول

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

22 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من تو سطح مبتدی ام دنبال یه دوست میگردم تو همین سطح که با هم بتونیم بریم جلو