فاطمه مرادیان

فاطمه مرادیان

---
---
سن : 35
خانم
آلمانی
متوسط

هدف من از یادگیری زبان آلمانی اینه که بتونم روان صحبت کنم و گرفتن مدرک برام اهمیتی ندارم.