علیرضا مرادی

علیرضا مرادی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

29 ساله

پارتنر زبان

فرانسوی

بهبود مهارت Expression Orale برای ازمون TCF Canada 

سطح کنونی : B1

سطح هدف : B2