حسن اکبری

حسن اکبری

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

45 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

آموزش زبان و افزایش مهارت 4گانه