مهران

مهران

تهران
تهران
سن : 25
آقا
انگلیسی
متوسط

پارتنر زبان میخام برای تقویت مکالمه در تایم های آزاد.  بقیه موارد رو هماهنگ میشم با شخص پارتنر.
ترجیحا پارتنر خانم باشه.