Foad

Foad

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

32 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

قصد من از یادگیری زبان برای مهاجرت کاری، و اینکه در حال حاضر سطح A2 هستم.

البته با توجه به دور بودن از ادامه تمرین ، مایلم مجدد از سطح A1 شروع کنم و ترجیحا یک تمرین حضوری در هفته فکر میکنم نیاز باشه.