هانیه راد

هانیه راد

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

24 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

نیازمند پارتنری هستم که باهم تمرین کنیم صحبت کنیم و برای امادگی ایلتس باشه