خشایار امامی

خشایار امامی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

تقریبا B1 هستم و می خوام برای PhD پذیرش بگیرم