محمد

محمد

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

24 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

جهت شروع زبان المانی و یا اسپانیایی