فائزه م

فائزه م

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

21 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم رسیدن به سطح ۷ اسپیکینگ آیلتس