تایماز

تایماز

خوزستان - بندرماهشهر

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

36 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

زبانم بین مبتدی و متوسطه هدفم ارتقای اسپیکینگ و کلی زبان و در نهایت آیلتس