حسن شاکری

حسن شاکری

قزوین
قزوین
سن : 33
آقا
آلمانی
متوسط

از اتفاقاتی که قراره در مسیر رشد برام بیفته نمی‌ترسم.
انگیزه دارم. 
به فوتبال خیلی علاقه دارم.
به خانوادم همینطور.
شوخ طبع هستم و معمولا درحال خندیدن.
نگران اینکه دیگران در موردم چه فکری میکنم نیستم. راهمو میرم.