شهرزاد

شهرزاد

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من بیشتر تمایل دارم با کسیکه روانشناسی خونده تمرین کنم. برای تقویت صحبت با مراجع به زبان انگلیسی