فاطمه قنادان

فاطمه قنادان

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

36 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

بسیار مبتدی هستم