حمید

حمید

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

39 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من دانشجوی دکترای مهندسی شیمی هستم و قصدم تقویت مهارت های زبانه و نهایتش ایلتس و مهاجرت. دنبال یه پارتنر پرتلاش میگردم که روزانه در زمانهای مشخص با هم مکالمه داشته باشیم