محمد بازوند

محمد بازوند

تهران - شهریار

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

لنگ مدرک زبان  برا اپلایم و به شدت دارم میخونم البته تنهایی فایده ندارد اینجا دنبال یه پارتنر میگردم