سارا فروغی

سارا فروغی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

51 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سلام من سالهاست زبان میخوانم ولی چون استفاده نمی کنم صحبت کردنم خیلی روان نیست اگر کسی بخواد باهم تلفنی حضوری انگلیسی صحبت کنیم من آماده ام فقط پارتنر خانم لطفا