سعید

سعید

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

25 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

به انگلیسی علاقه زیادی دارم و دوست دارم پیشرفت کنم در این زمینه