محمد

محمد

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

32 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

ارتقای مهارت speaking و سطح زبان خودم هم متوسط و معمولی هست