فرشته

فرشته

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

36 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم مهاجرت و گرفتن نمره ۸ در آزمون ایلتس هست