رضا آشیان

رضا آشیان

تهران - رباط کریم

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

44 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

مکالمه ،سطح متوسط، طی روز